Bắp cải cuộn cơm 16 loại hạt

Bắp Cải Cuộn Cơm 16 Loại Hạt

Nguyên liệu

Bắp cải: 6 miếng

Cơm với 16 loại hạt (nấu chín): 300g

Muối: 1/2

Tiêu lượng: phù hợp

Trứng luộc: 2 quả

Măng tây: 2 cây

Mayonnaise: phù hợp

 

Nguyên liệu

Bắp cải

Cơm 16 loại hạt (nấu chín)

Muối

Tiêu lượng

Trứng luộc

Măng tây

Mayonnaise

 

6 miếng

300g

1/2

phù hợp

2 quả

2 cây

phù hợp

Hướng dẫn
  1. Luộc bắp cải và để ráo nước.
  2. Trộn cơm với 16 loại hạt đã nấu với muối tiêu, rải lên lá bắp cải.
  3. Luộc trứng và cắt thành 4 phần bằng nhau, thêm mayonnaise.
  4. Cuộn măng tây và các nguyên liệu ở (2) và (3) vào lá bắp cải, cắt thành miếng vừa ăn.